допомога студенту

Сутність морального вибору борців  з чумою в романі «Чума» Альбера Камю

План відповіді Система образів роману як виявлення авторської концепції ставлення людей до світу.. «Цілителі» в романі. Вибір отця Панлю. Опорні слова і поняття: абсурдність буття, світове зло, діяльне добро і співчуття.

допомога студенту

Головні морально-філософські проблеми роману «Чума» Альбера Камю, їx зв’язок із екзистенціалістською філософією

(Малюнок: фрагмент картини Пітера Брейгеля Старшого “Тріумф смерті”, 1562) План відповіді. Багатозначність образу чуми в романі. Усвідомлення героями абсурдності світу, їхні життєві позиції. Роман «Чума» як притча про людей, які не бажають миритися зі злом.   Опорні слова і поняття: абсурдність буття, світове зло, діяльне добро і співчуття, екзистенціалізм, проблема вибору, сюжетний зміст назви, художнє осягнення… Детальніше Головні морально-філософські проблеми роману «Чума» Альбера Камю, їx зв’язок із екзистенціалістською філософією

допомога студенту

Морально-філософська проблематика й особливості поетики прози Габріеля Гарсіа Маркеса

(на прикладі новели «Стариган із крилами») Ставлення людей до янгола як символ їх духовного занепаду.   План відповіді «Магічний реалізм» Г,Гарсіа Маркеса. Органічне зрощення фантастики і побутових деталей в оповіданні «Стариган із крилами» як засіб розкриття вічних проблем людства. Опорні слова і поняття: «магічний реалізм», поєднання побутових деталей і фантастичних елементів, задоволення найпростіших потреб, мета… Детальніше Морально-філософська проблематика й особливості поетики прози Габріеля Гарсіа Маркеса

допомога студенту

Анна Ахматова “Реквієм”

Художня специфіка осмислення теми сталінського терору в поемі «Реквієм» Анни Ахматової. План Відображення у трагічній долі поета трагедій часу. 2. Створення у поемі «Реквієм» узагальненого портрета народного страждання. 3. Ліричне та епічне в поемі. 4. Утвердження ідей добра, віра у перемогу справедливості. Опорні слова: Богоматір, хрест, апокаліпсична зірка – біблійні символи поеми, проблема історичної пам’яті,… Детальніше Анна Ахматова “Реквієм”

допомога студенту

Альбер Камю “Чума”

Сутність морального вибору борців з чумою в романі «Чума» Альбера Камю. План Система образів роману як виявлення авторської кон­цепції ставлення людей до світу. «Цілителі» в романі. Вибір отця Панлю. Опорні слова і поняття: абсурдність буття, світове зло, діяльне добро і співчуття.

допомога студенту

Генріх Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

Антивоєнний пафос оповідання Генріха Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…». План відповіді Віддзеркалення власного досвіду війни у творах Г. Белля. Викриття антигуманної сут­ності війни в оповіданні «По­дорожній, коли ти прийдеш у Спа…». Доля головного героя – «обірвана цитата» справж­нього життя. Опорні слова і поняття: епітафія, утверджувати героїчний подвиг самовідданого служіння батьківщині, свідоме виконання обов’язку… Детальніше Генріх Белль «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»

допомога студенту

Наївно-реалістичне бачення творчості Володимира Висоцького: витоки і неминучість

Наївно-реалістичне бачення творчості Володимира Висоцького:  витоки і неминучість 75-річчя з дня народження одного з найбільших російських поетів другої половини ХХ століття Володимира Семеновича Висоцького – дата серйозна, до цих часів роль і місце Висоцького в історії російської літератури, принципі, визначені.

допомога студенту

Волт Вітмен

Втілення в ліриці Волта Вітмена пафосу формування молодої американської нації, ідеї рівності та єдності всіх форм життя. План відповіді Відображення у збірці «Лис­тя трави» художніх пошуків В. Вітмена. 2        Тематичне розмаїття збірки як відбиття філософських по­глядів поета, його уявлення про призначення людини. Пафос єдності всіх форм буття у збірці. Опорні слова і поняття: національний характер… Детальніше Волт Вітмен

допомога студенту

Габріель Гарсіа Маркес

Морально-філософська проблематика й особливості поетики прози Габрієля Гарсіа Маркеса. План відповіді «Магічний реалізм» Г Гарсіа Маркеса. . Органічне зрощення фантас­тики і побутових деталей в оповіданні «Стариган із крилами» як засіб розкриття вічних проблем людства. Ставлення людей до янгола як символ духовного занепаду людей. Опорні слова і поняття: «магічний реалізм», поєднання побутових деталей і фантас­тичних елементів,… Детальніше Габріель Гарсіа Маркес

допомога студенту

Томас Манн

Гуманістичний пафос новели Томаса Манна «Маріо і чарівник». План відповіді Актуальність теми новели. Образ Чіпполи — узагальне­ний образ диктатора. Опір Маріо як запорука пере­моги духовного над насиль­ством. Опорні слова і поняття: гуманістичний пафос, масова свідомість, вождь, диктатор, натовп, «маніпулювання натовпом», гідність людини, право на почуття.