Культурологія

Визначальні епохи розвитку людства. Ранні форми культури

План

  1. Значення ранніх форм культури для людства.
  2. Синкретизм первісної культури.
  3. Специфіка міфологічної свідомості.
  4. Чи можна говорити про мораль і первісному суспільстві?
  5. Первісні обряди та ритуали.

 

Опорні поняття:

*ранні форми культури            *синкретизм             *етногенез

*антропосоціогенез                   *традиціоналізм      * міф, міфологічна

*дикість                                      *табу                          свідомість

*варварство                               *ініціація                  *неолітична революція

 

 

Вірування Памятка культури Дія
Магія

 

Анімізм

 

Фетишизм

 

Тотемізм

– Виникнення перших знарядь праці;

– випал глини (кераміка) (VІІІ-VІ тис. до н.е.)

– плавка металів (V – ІV тис. до н.е.)

– відкриття ткацького верстата (V – ІV тис. до н.е.)

– відкриття колеса (V – ІV тис. до н.е.)

– виникнення мистецтва;

– виникнення писемності;

– виникнення перших поселень, міст

Ритуали:

–         магія;

–         жертвоприношення;

–         похоронні обряди, що виникають у надрах:

* ранньоплемінних культів;

* культу таємних союзів;

* культу вождів;

* культу племінного бога

 

 

РАННІ ФОРМИ КУЛЬТУРИ

Археоло

гічні

епохи

Форми

соціальної організації

Тип виробництва     і культури Тип свідомості і способи мислення Форми світо- сприй-

няття

Ранній і середній палеоліт

 

 

 

 

Пізній палеоліт,

мезоліт          і неоліт

 

 

 

 

Неоліт           і енеоліт

Дородове суспільство

 

 

 

 

 

Родова громада

 

 

 

 

 

 

 

Сусідська (територіальна) община

А

Р

Х

А

Ї

Ч

Н

А

 

К

У

Л

Ь

Т

У

Р

А

Культура збирання і полювання        ( культура привласнюваль ного типу) Виникнення свідомості

 

 

 

 

 

Цілісна перед- міфологічна і міфологічна свідомість, конкретне синкретичне дуальне мислення

 

Рання землеробна культура (культура продуктивного типу)

Магія, фетишизм,

анімізм,

тотемізм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міф

 

 

 

РАННІ ФОРМИ МИСТЕЦТВА

Види мистецтва Форми мистецтва Характерні риси мистецтва
Загальні Специфічні
Танок

 

 

 

Музика, спів

 

 

 

 

 

 

Образотворче мистецтво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архітектура

 

 

 

Кераміка

 

 

 

Усна творчість

Ритуальний танок, пантоміма

 

 

Ударно-шумова, хорова

 

 

 

 

 

Наскельний живопис  ( реалістичний, абстрактно-геометричний, умовний); скульптура (палеолітична та неолітична «Венери», ритуальні зображення тварин); малюнки на керамічному посуді

 

Культові споруди, оборонні мури, житло

 

 

Ритуальні фігурки і сосуди, посуд, прикраси

 

Міфи, сказання, легенди

 

 

 

 

Синкретизм

 

 

 

 

 

 

Імітаційність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ритуально-магічний сенс

 

 

Зв’язок із розвитком свідомості

Зв’язок із предметно-практичною діяльністю; оповідальний характер

 

Супроводжувальний характер, майже повна відсутність інструментів, крім ударно-шумових, тісний зв’язок із мовою

 

Використання природних матеріалів (частин тіла звірів – шкіра, кістки, зуби), природних фарб – кров, охра, сажа

 

 

 

 

 

Використання накопичених знань і нових технологій

 

Використання нових технологій (випал глини, гончарний круг)

 

Безпосередній зв’язок із розвитком свідомості

 

ЛІТЕРАТУРА

1.Алексеев В.П. История первобытного общества.-М.,1990

2.Любимов Л.Д. Искусство древнего мира.- М.,1980

  1. Малиновский Б. Магия, наука и религия. – М.,1994
  2. Токарев С.А. Ранние формы религии. – М., 1991