Культурологія

Культура стародавніх цивілізацій

План

 1. Причини спільності культурних еволюцій давніх культур.
 2. Загальні відзнаки та розбіжності в культурах Стародавнього Сходу ( життєдіяльність, світосприйняття, релігії тощо).
 3. Найвидатніші досягнення культури Єгипту, Месопотамії, Палестини, Індії, Китаю.
 4. Трипільська культура.
 5. Культура трипільських племен – одне із джерел зародження української культури.

 

Опорні поняття

*антропоцентризм                *політеїзм               *катапульти

*балісти                                 *раціоналізм          *клинопис

*бумеранги                           *тарани                  *конфуціанство

*дуалізм                                *фаланги                *муміфікація

*еволюція                              *архітектура          *монотеїзм

*ієрогліфічне письмо            *буддизм               *Пантеон

*канони                                 *веди                      *пращі

*Месопотамія                       *гуманізм              *санскрит

*міфи                                    *даосизм               *тотемізм

*онагри                                *іудаїзм                 *індуїзм

*гедонізм                             *брахманізм          * сакралізація

 

ОСНОВНІ  НАДБАННЯ  МАТЕРІАЛЬНОЇ  ТА  ДУХОВНОЇ КУЛЬТУР  СТАРОДАВНІХ ЦИВІЛІЗАЦІЙ  

Назва держави, регіон Хронол.

межі існування

Релігія, культи, боги Памятки культури Військо
Стародавній Єгипет (північний схід Африки)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Царство Шумер (Месопо тамія)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вавилонське царство (Месопотамія)

ІV-І тис. до н.е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV-ІІІ тис. до н.е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІ-І тис. до н.е.

Культ тварин (тотемізм), політеїзм (багатобожжя), бог сонця Ра (Амон), бог-творець Птах, бог Осіріс (царство мертвих), бог Гор (неба і світла), бог Тот (мудрості) та ін.. Обожнювання влади фараонів.

 

 

 

Пережитки анімізму, тотемізму, культ предків, природи; політеїзм: бог Ану (верховний бог , бог неба), бог Уту (сонця), бог Зуен (місяця), бог Енліль (грому) та) та ін..

 

Пережитки анімізму, тотемізму, культ предків, природи; політеїзм: бог Ану (неба), бог Сін (місяця),бог Еа (води), бог Таммух і богиня Іштар (вмираючої і воскресаючої природи), бог Мардух (покровитель Вавілону, верховний бог)

Піраміди, сфінкси, храми, художні портрети людей (Нефертіті), рельєфи на побутові і військові теми. Ієрогліфічне письмо; архіви, літописи, папіруси; «Книга мертвих», «Оповідання Сінухета», казки, філософські роздуми; наукові досягнення: астрономія, математика, медицина, календар, словник-енциклопедія.

 

Гончарний круг, вироби з золота, бронзи, срібла. Клинопис, правові акти, договори, розписки. Епос: «Сказання про Гільгамеша». Астрономія, система обчислення (шістдесяткова)

 

7-рівнева вежа храму бога-покровителя Вавілона Мардука, Висячі сади Семираміди (у згадках).

Глиняні і кам’яні скульптури людей, тварин, барельєфи. Зведення законів Хаммурапі. Астрономія, система обчислення

Створення піхоти високої боєздат- ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення професійної армії, оснащення її бойовими колісницями.

 

РОДОВІД УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЕМНОСТІ

Давньофінікійська
Давньогрецька
Східногрецька Західногрецька
 • Копська
 • Візантійська: (вірменська, грузинська, глаголиця)
 • Кирилиця:

східнословянські мови (українська, російська, білоруська)

західнослов’янські мови (галицька, чеська, слов’янська)

південнословянські мови (болгарська, сербська, македонська)

 • Етруське письмо
 • Рунічне письмо
 • Латинська:

германські мови (німецька, англійська, шведська, норвезька, датська)

романські мови (італійська, французька, іспанська, румунська, молдавська, португальська)

фіноугорські мови  (фінська, угорська, естонська)

балтійські мови (литовська, латвійська)

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бабій Л.І. Діалектика розвитку історичних типів культур.- Львів:Світ,1991
 2. Бичко А.К.Теорія та історія світової та вітчизняної культури.-К.: Либідь,1993.
 3. Давня історія України: У 2-х кн.: Навч.пос./Толочко П.П.- К: Либідь, 1994
 4. Полікарпов В.С.Лекції з історії світової культури: Навч.пос.-Х.:Основа, 1995.