Культурологія

Загальна характеристика культури Середньовіччя. Культура Київської Русі

План

  1. Вплив релігії та церкви на формування культури, освіти й науки в епоху Середньовіччя.
  2. Значення міст у культурі зрілого Середньовіччя.
  3. Характерні риси середньовічного світогляду, середньовічна філософія, мистецтво.
  4. Складові рицарської культури. Сильні й слабкі сторони рицарського ідеалу.
  5. Відмінність середньовічної культури слов’янських народів і європейської середньовічної культури.
  6. Основні надбання культури Київської Русі.

Опорні поняття:

*християнство                         *трубадур                      *фабліо

*християнська культура         *куртуазний                   *романський стиль

*варваризація                          *теологія                         *готичний стиль

*феодалізм                              *апологетика                     *епос

*сеньйор                                  *патристика                      *універсалізм

*ваганти                                   *схоластика                      *ексегеза

*мінезингери                            *номіналізм                      *епос

*смерди                                    *реалізм                            *рицарський роман

*міська культура                     *теоцентризм                    *томізм

*васал                                       *символізм                       *тувери

*рицарська культура              *ієрархічність                  *шванки

*вітраж                                     *догматизм                       *екстер’єр

*рицарський орден                 *інтер’єр

 

ПАМЯТКИ КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Заклади вищої освіти Памятки літератури Памятники архітектури
-Перший університет (Італія, Болонья)

– Університети в Оксфорді й Кембріджі (Англія)

«Едда», «Сага про Еріка Рудого», «Пісня про Сіда»,

«Пісня про Роланда»,

«Пісня про Нібелунгів», Роман Готфріда Стразбурського «Тристан і Ізольда», Балада про Робін Гуда, Твір «Так і ні»              П. Абеляра

– Храм Святої Софії у Констянтинополі

– Собор Нотр-Дам у Парижі (Франція)

– Собори в Оксфорді, Вінчестері (Англія)

–  Капела Генріха VІІ у Вестмінстерському абатстві (Лондон)

– Собор у Фрейбурзі (Німеччина)

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Офіційно-християнська Рицарська Народно-сміхова

 

Матеріальна основа ·        феодальна власність

·        система патронату, кріпосництва

·        залежність «сеньйор – васал»

Соціальна основа Становість       рицарство

духовенство

селянство

міщанство: ремісники, купці

Суспільна ієрархія

Система світобачення ·        християнсько-релігійна орієнтація

·        геоцентризм

·        креаціоналізм

·        символізм

·        наукова схоластика

Антонімічність свідомості Царство Бога            Царство Диявола

Добро          Зло;      Життя          Смерть

Душа          Тіло;  Доброчесність          Гріх

 

Середньовічна культура – культура традиційного типу

 

 

ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

Героїчний епос ·        Пісня про Роланда – Франція – 1170

·        Пісня про Сіда – Іспанія – 1140

·        Пісня про Нібелунгів – Німеччина – 1200

·        Пісня про похід Ігорів – Київська Русь – 1187

Рицарський роман Готфрід  Стазбурський

·        Трістан і Ізольда – Німеччина – ХІІІ ст.

Рицарська лірика ·        Трубадури

·        Менестрелі (Франція)

·        Мінезінгери (Німеччина)

Міська поезія ·        Ваганти
Драма ·        Містерія літургійна (церковна)

·        Містерія міська (світська)

«Сміхова» драматургія ·        Інтермедія

·        Фарс

Фольклор ·        Балади про Робін Гуда – Англія – ХІІІ ст..

·        Байки: фабліо – Франція – ХІІ-ХVІ ст..

Шванки – Німеччина – ХІІІ-ХVІ ст..

·        Роман про Лиса  – Франція

 

Перший великий поет Відродження Данте Алігєрі

(1265 – 1321) – Італія

·        Нове життя

·        Божественна комедія

·        Сонети

Останній великий поет Середньовіччя

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолвствующего большинства.- М., 1990
  2. Корсавин Л.П. Культура средних веков. – К.: Символ, 1995
  3. Хейзинга Й. Осень Средневековья. – М., 1988
  4. Лихачов Д.С. Культура Руси времен Андрея Рублева и Епифана Премудрого. – М.-Л.: Наука, 1967