Культурологія

Основні напрямки розвитку культури ХІХ ст.

План

  1. Найбільш впливові фактори культурного розвитку Західної Європи.
  2. Особливості духовної культури ХІХ століття.
  3. Характерні риси романтичного світовідчуття.
  4. Основні риси реалізму як методу пізнання й зображення світу.
  5. Особливості української культури та джерела її становлення.

Опорні   поняття:

*дисонанс                    *антитеза                   *догматизм

*гносеологія                *емпіризм                  *лібералізм

*анархізм                     *еклектика                 *фатум

*нігілізм                      *конструктивізм        *сенсуалізм

*романтизм                *екзистенціалізм        *гротеск

*реалізм                      *утилітаризм              *ампір

*імпресіонізм             *пафос                        *модерн

 

КУЛЬТУРА ХІХ СТОЛІТТЯ

Фактори розвитку ·        раціоналізм

·        революційні події

·        промислова революція

·        активізація науково-технічного життя

·        розвиток суспільних наук

·        поява соціалістичної теорії

Особливості духовної культури ·        критичний характер, історичність художнього мислення

·        динамічність зміни художніх напрямків

·        нерівномірність розвитку видів мистецтва – в авангарді література, образотворче мистецтво, музика

·        пошук і осмислення нових ідеалів

 

ОСНОВНІ СТИЛІ ТА ЇХ ПРИНЦИПИ  

Романтизм ·        ствердження самоцінності духовно-творчого життя

·        ідеал свободи

·        відрив від реальності

·        звернення до власного внутрішнього світу

·        лібералізм у мистецтві

·        злиття з природою

Реалізм ·        правдивість, об’єктивність

·        глибина художнього пізнання

·        адекватність відтворення типових характерів

·        взаємозв’язок людини з реальними умовами

·        історизм художнього мислення

 

ЛІТЕРАТУРА

  1. Ильина Т.В.История искусства. Западноевропейское искусство. – М.: Наука, 1983
  2. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. – М.: Изд-во МГУ, 1980
  3. Тураев С.В. От Просвещения к Романтизму. – М.: Наука, 1983