Культурологія

Передумови формування культури ХХ ст.

План

  1. Специфіка розвитку науки, філософії, соціальних процесів кінця ХІХ – початку ХХ століття.
  2. Типові риси натуралізму, імпресіонізму та інших напрямків мистецтва кінця ХІХ – початку ХХ століття.
  3. Характерні риси імперського мислення на початку ХХ століття.
  4. Причини виникнення Першої світової війни.
  5. Періодизація розвитку та характерні риси українського національного руху.

 

Опорні поняття:

*консерватизм                      *лібералізм                    *соціалізм

*диктатура                            *позитивізм                   *ірраціоналізм

*екзистенціалізм                  *психоаналіз                 *прагматизм

*натуралізм                          *імпресіонізм                *постімпресіонізм

*декадентство                      *модернізм                    *символізм

 

ПОЛІТИЧНІ ТЕЧІЇ МАСОВОГО ХАРАКТЕРУ

Консерватизм ·        збереження традиційних цінностей людини

·        еволюційність

·        неприйняття суспільних потрясінь і штучних реформ

Лібералізм ·         свобода людини

·        право на приватну власність

·        захист державою прав і свобод громадян

Соціалізм ·        суспільна влада

·        влада трудящих

·        відсутність експлуатації

 

 

НАПРЯМКИ МИСТЕЦТВА В КІНЦІ ХІХ СТОЛІТТЯ

Натуралізм ·        відтворення реальності за допомогою накопичування фактів

·        відсутність художнього вимислу

·        зосередження уваги на фізіології та інстинктах

Імпресіонізм ·        підкреслення уваги до світла і кольору

·        нова техніка (крапчасті мазки)

·        відсутність чітких контурів

Символізм ·        містико-релігійна складова

·        тяжіння до ідеального світу і вічної краси

Модерн ·        орієнтація на символізм

·        алегорія образів

·        схильність до стилізації