Культурологія

Світова культура ХХ ст. і розвиток особистості

План

  1. Співвідношення елітарної і масової культур.
  2. Роль мистецтв і політики у концепції культурної революції, створеної контро культурою.
  3. Взаємозв’язок масової культури і контркультури.
  4. Основні художні напрямки мистецтва ХХ століття.
  5. Основні глобальні проблеми сучасності

Опорні поняття:

*тоталітаризм                     *кубізм                       *трилер

*контркультура                  *примітивізм              *шлягер

*масова культура               *фовізм                       *концептуальне мистецтво

*елітарна культура            *абстракціонізм         *хіт, шоу

*Римський клуб                  *супрематизм             *комікс, хіч

*ноосфера                           *сюрреалізм               *імідж

*футурологія                      *експресіонізм            *оп-арт, боді-арт

*постмодернізм                  *функціоналізм          *імажинізм

*авангардизм                      *дадаїзм                     *гіперреалізм

*футуризм                           *конструктивізм        *неореалізм

*мистецтво абсурду                                               *старизм

 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

Техніка –         визначає культурний образ людини;

–         сприяє підвищенню ефективності трудових зусиль робітника;

–         допомогає раціоналізувати господарський і побутовий уклад

Екологія –         культ біосфери, життя і людина як протилежність техніці;

–         захист людини як уособлення біосфери і захист життя від діяльності людини;

–         захист людини від неї самої та її високо-технічних теорій, позбавлення гуманітарного, життєво-біологічного змісту.

Цінності –         соціальна рівність;

–         свобода; гуманізм

–         неогуманізм

 

ВИДАТНІ ДІЯЧІ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ

                                      Ф і л о с о ф і я
 

Бертран Рассел

 

Альфред Норд Уайтхед

Карл Поппер

 

1872-1970

 

1861-1947

1902-1994

 

«Людське пізнання, його сфера і вежі»

«Принцип природи»

«Відкрите суспільство та його вороги»

 

Герберт Маркузе

Мартини Гайдеггер

Юрген Хабермас

Карл Ясперс

 

1898-1979

1889-1976

1929- …

1883-1969

 

«Ерос і цивілізація»

«Буття і час»

«Пізнання та інтерес»

«Сенс і призначення історії»

 

Томас Самюель Кун

Пол Карл Фейєрабенд

 

1922-1996

1924-1994

 

«Структура наукових революцій»

«Проблеми емпіризму. Філософські помітки»

 

Жан Поль Сартр

Мішель Поль Фуко

Жак Деррида

 

1905-1980

1926-1984

1930-…

 

«Буття і ніщо»

«Слова і речі»

«Поля філософії»

 

Людвіг Вітгенштейн

 

1889-1951

 

«Логіко-філософський трактат»

 

                                     Л і т е р а т у р а
Англія

Джон Фаула

Джеймс Джойс

 

1926-…

1882-1941

 

«Колекціонер», «Маг»

«Портрет художника в юності», «Улісс»

Німеччина

Франц Кафка

Герман Гессе

Томас Манн

 

1883-1924

1887-1963

1875-1955

 

«Замок», «Процес»

«Степовий вовк», «Гра у бісер»

«Доктор Фаустус», «Чарівна гора»

Італія

Луїджи Піранделло

 

1867-1936

 

«Генріх ІV»

Франція

Марсель Пруст

 

1871-1922

 

«У пошуках втраченого часу»

 

                                    Ж и в о п и с
Франція

Анрі Матісс

Жорж Брак

Андре Дерен

Пабло Пікассо

 

1869-1954

1882-1963

1880-1954

1881-1973

 

«Танок», «Червоні риби»

«Жінка з гітарою»

«Вестмінстерський міст»

«Авіньйонські дівчата», «Герніка»

Італія

Джино Северіні

Умберто Бочонні

 

1883-1966

1882-1916

 

«Бронепоїзд у дії»

«Місто встає»

Німеччина

Ернст Людвіг Кірхнер

 

1880-1938

 

«Вулиця», «Автопортрет із моделлю»

Австрія

Оскар Кокошка

 

1886-1980

 

«Карлів міст у Празі», «Буря»

Іспанія

Сальвадор Далі

 

1904-1989

 

«Палаючий жираф», «Передчуття громадянської війни», «Вередування пам’яті»

 

   А р х і т е к т у р а
Німеччина

Вальтер Гропіус

 

1883-1969

 

«Нова архітектура і Баухауз»

Франція

Ле Корбюзьє

 

1887-1965

 

Неокласичні проекти житлових будинків

США

Франк Ллойд Райт

 

1869-1959

 

Будинок над водоспадом

 

                                     С к у л ь п т у р а
Франція

Арістід Майоль

 

1861-1944

 

«Річка», «Ніч»

Італія

Джакомо Манцу

 

1908

 

«Брама смерті», «Брама кохання»

Англія

Генрі Мур

 

 

1898-1986

 

«Лежача фігура», «Король і королева»

 

                                    Т е а т р
Франція

Семюель Беккет

Жан Кокто

 

1906-1989

1889-1963

 

«В очікуванні Годо»

«Друкарська машинка»

Німеччина

Бертольд Брехт

 

1898-1956

 

«Матінка Кураж та її діти»

Румунія

Ежен Іонеско

 

1912

 

«Стільці», «Носоріг»

 

                                      М у з и к а
Австрія

Арнольд Шенберг

 

1874-1951

 

«Просвітлена ніч»

Франція

П’єр Булез

 

1925

 

«Молоток без майстра», «Структура»

Німеччина

Карл Хейнц Штокхаузен

 

1928

 

«Моменти», «Світло»

США

Джордж Гершвін

 

1898-1937

 

«Поргі і Бесс»

Рекомендована література

  1. Культурология ХХ века. Антология. – М.: Юрист, 1995
  2. Моисеев Н. Человек и ноосфера. – М. : Молодая гвардия, 1990