Електронні підручники

Навчальний посібник по культурології. Автор – О.О. Музальов

За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни «Культурологія» для вищих навчальних закладів І – II рівнів акредитації. Посібник знайомить учнів і студентів із досягненнями світової та вітчизняної культур, розкриває єдність і різноманітність культур народів світу, висвітлює значущість культури у житті, творчості, професійному й духовно-моральному становленні особистості, її гуманітарній освіченості та гуманізації суспільного життя. У посібнику викладено курс лекцій історії світової і української культур, починаючи від первісної культури до культури XXI століття, що дозволяє виявити предмет, сутність, поняття і функції культури та її роль у життєдіяльності людини.

Музальов13-30-1

Скачати посібник можна за посиланням