Без категорії конспекти

Конспект заняття «Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

слово-термін, слово-професіоналізм, слово загальновживане та їх взаємозв’язок стане предметом нашого вивчення на цьому занятті

конспекти

«Гéнрік ÍБСЕН — життєвий і творчий шлях письменника. “Ляльковий дім” як соціально-психологічна драма. Показ шляху становлення особистості в долі Нори»

План лекції Генрік Ібсен. Біографічна довідка. Драма «Ляльковий дім». Показ шляху становлення особистості у долі Нори Хельмер. Генрiк Ібсен (1828…

конспекти

Алегоричний сенс політичної казки Джорджа Орвелла «Колгосп тварин». Сатиричне зображення тоталітарних режимів.

МЕТА: допомогти студентам усвідомити зміст, ідейно-художні особливості політичної казки Дж. Орвелла та її стилю; розвивати навички роботи з текстом, філософського…