Без категорії конспекти

Конспект заняття «Спеціальна термінологія і професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)

слово-термін, слово-професіоналізм, слово загальновживане та їх взаємозв’язок стане предметом нашого вивчення на цьому занятті