Культурологія

Раціоналізм, як культурна домінанта епохи Просвітництва

План Особливості Просвітництва країн Західної Європи. Культурологічні теорії й художні стилі епохи Просвітництва. ХVІІІ століття – «золотий вік театру». Проблеми…